Kölcsönzési feltételek

Általános kölcsönzési/bérleti feltételek:

 1. Bérbeadó bérbeadja, a Bérlő pedig bérbe veszi a Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képező, felsorolt ruhadarabokat. 

 2. A foglaló a jelen szerződés aláírásakor fizetendő be a Magic Moment Kft Elite szalon telephelye pénztárába.

 3. A fogaló mértéke a kölcsönzési díj 50%-a. A Foglaló joghatását a szerződő felek ismerik. Abban az esetben, ha a kölcsönbe vevő a ruhát a szerződésben rögzített esküvő napjáig nem veszi igénybe, a foglalót elveszíti. A foglalóval biztosított ruhát az Elite szalon a kitűzött esküvő napjára köteles biztosítani. A foglaló a szerződésben rögzített modellszámu és mennyiségű ruha foglalására jogosít.

 4. A kiválasztott ruha az esküvőt/bált megelőző munkanap vihető el és az esküvőt/bált követő első munkanap 12 óráig kell visszahozni, kivéve ha kölcsönbevevő és a szalon közös megegyezéssel ettől eltérő időpontot rögzítenek jelen szerződésben.

 5. Kölcsönzési díj a ruha méretre igazítását és tisztítását is magába foglalja. 

 

 1. Kölcsönbevevő/bérlő legkésőbb az esküvőt/bált megelőző utolsó ruhapróba alkalmával a fennmaradó kölcsönzési díjat egyösszegben az Elite szalon pénztárába befizeti.

   

 2. Kölcsönbevevő a ruha elvitelekor kaució címén az Elite szalon pénztárába letétbe helyez esküvői ruha esetében mínimum 30.000.-Ft-ot, minden más esetben 10.000.-ft-ot.

   

 3. A kaució összege a kölcsönzött ruha visszaszolgáltatásának biztosítékául szolgál, melyből következőleg, ha kölcsönzött ruhadarabot további rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban , szerződésben rögzített időre hozza vissza a kaució teljes egészében, egyösszegben, készpénzben a kölcsönbevevőnek visszajár.